קורסים מרוכזים אורחים באנגלית

קורסים מרוכזים

במסגרת מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, מגיעים מידי שנה מספר רב של אנשי משפט בולטים מחו"ל, המעבירים קורסים מרוכזים בפרק זמן קצר. זוהי הזדמנות יוצאת דופן ללמוד עם מרצים בעלי שם.

הטבלה למטה מפרטת את הקורסים המרוכזים  (קורסים עם סיומת 50) המוצעים במסגרת קורסי בחירה. שימו לב לחלוקה לפי סמסטרים ולמערכות השעות. (בבחירת הקורסים מומלץ להיעזר גם בלוח הבחינות.) מועד מדויק ושיבוץ החדרים יפורסם בהמשך כאן.

לחיצה על שם הקורס תקשר אתכם לתיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון.

נא לעקוב אחר הנחיות התקנון לגבי קורסים אלה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive