שנה ד

תואר ראשון שנה ד'

בשנים ג'-ד' יש ללמוד לפחות 12 ש"ס מקורסי יסוד שנים מתקדמות (מסגרת 392) ו- 4 ש"ס מקורסים מתקדמים (מסגרת 390).

בשנה ד' – בנוסף, יש ללמוד קורס חוצה משפט (חת"מ) (מסגרת 490 ) בהיקף של לפחות 4 ש"ס. 
​סטודנטים רשאים לקחת את חת"מ בסמסטר ב' אך ורק אם זהו הסמסטר האחרון ללימודיהם (למעט תלמידים שנוסעים לחילופין בסמסטר א' של שנה ד').

שאר הקורסים מוצגים תחת לשונית תואר בוגר-קורסי מחקר, בחירה ועשייה.

לפירוט מלא של חובות שנים ג'-ד' ראו תכנית הלימודים בתקנון.

לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר אתכם לאתר האוניברסיטה ותאפשר לכם לראות את תיאור הקורס ומרכיבי הציון שלו.

הנכם מוזמנים לעיין בלוח הבחינות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive