מערכת שעות ד

 

 

שנה ד' – מערכת שעות מוצעת

 סמ': א

 

 

 

שעה

 

יום א

 

יום ב

 

יום ג

 

יום ד

 

יום ה

 

08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312401

פרופ' רוזן-צבי יששכר

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

קניין רוחני

1411315201

פרופ' בירנהק מיכאל

09:00-11:00

 

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

09:00-12:00

 

קניין רוחני

1411315201

פרופ' בירנהק מיכאל 09:00-12:00

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312401

פרופ' רוזן-צבי יששכר

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

10:00-13:00

-

דיני ראיות

1411413601

פרופ' פישר טליה

10:00-13:00

 

קניין רוחני

1411315201

פרופ' בירנהק מיכאל

09:00-11:00

 

 

 

 

 

 

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

קניין רוחני

1411315201

פרופ' בירנהק מיכאל

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312401

פרופ' רוזן-צבי יששכר

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

10:00-13:00

-

דיני ראיות

1411413601

פרופ' פישר טליה

10:00-13:00

 

דיון אזרחי

1411312401

פרופ' רוזן-צבי יששכר

11:00-14:00

 

 

 

 

 

 

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

קניין רוחני

1411315201

פרופ' בירנהק מיכאל

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משפט השלטון המקומי

1411212701

פרופ' בלנק ישי

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

10:00-13:00

-

דיני ראיות

1411413601

פרופ' פישר טליה

10:00-13:00

 

דיון אזרחי

1411312401

פרופ' רוזן-צבי יששכר

11:00-14:00

 

 

 

 

 

 

משפט השלטון המקומי

1411212701

פרופ' בלנק ישי

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

דיני ראיות

1411413601

פרופ' פישר טליה

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

13:00

 

 

 

 

משפט השלטון המקומי

1411212701

פרופ' בלנק ישי

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312401

פרופ' רוזן-צבי יששכר

11:00-14:00

 

משפט השלטון המקומי

1411212701

פרופ' בלנק ישי

12:00-14:00

 

דיני ראיות

1411413601

פרופ' פישר טליה

12:00-14:00

 

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגבלים עסקיים א'

1411555601

פרופ' גילה דיויד

14:00-16:00

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגבלים עסקיים א'

1411555601

פרופ' גילה דיויד

14:00-16:00

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלילי- קב' א' *

1411212511

גב' גוטמן גן-אל נועם

18:00-20:00

-

פלילי- קב' ב' *

1411212512

גב' גוטמן גן-אל נועם

18:00-20:00

 

דיון פלילי

1411212510

ד"ר ספיר יואב

18:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלילי- קב' א' *

1411212511

גב' גוטמן גן-אל נועם

18:00-20:00

-

פלילי- קב' ב' *

1411212512

גב' גוטמן גן-אל נועם

18:00-20:00

 

דיון פלילי

1411212510

ד"ר ספיר יואב

18:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* התרגיל יינתן אחת לשבועיים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive