שנה ג'

 

תואר ראשון – שנה ג'

בשנים ג'-ד' יש ללמוד לפחות 12 ש"ס מקורסי יסוד שנים מתקדמות (מסגרת 392) ו- 4 ש"ס מקורסים מתקדמים (מסגרת 390).

בשנה ג' – בנוסף, יש להשתתף בסמינר ובהדרכת חובה בספרייה.

חובה להשאיר 12 ש"ס לשנה ד', ובהם קורס חת"מ וקורס יסוד אחד.

שאר הקורסים מוצגים תחת לשונית תואר בוגר- קורסי מחקר, בחירה ועשייה.

לפירוט מלא של חובות שנים ג'-ד' ראו תכנית הלימודים בתקנון.

לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר אתכם לאתר האוניברסיטה ותאפשר לכם לראות את תיאור הקורס ומרכיבי הציון שלו.

הנכם מוזמנים לעיין בלוח הבחינות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive