שנה ב

תואר ראשון – שנה ב' 

יש ללמוד לפחות 20 ש"ס מקורסי יסוד (מסגרת 292 ) ,קורס אחד מסוגיות מתקדמות (מסגרת 290) , לפחות 6 ש"ס מקורסים מתקדמים בתיאוריה משפטית (מסגרת 294 ).

שאר הקורסים מוצגים תחת לשונית קורסי מחקר בחירה ועשייה.

לפירוט מלא של חובות שנה ב' ראו תכנית הלימודים בתקנון.

לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר אתכם לאתר האוניברסיטה ותאפשר לכם לראות את תיאור הקורס ומרכיבי הציון שלו.

הנכם מוזמנים לעיין בלוח הבחינות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive