שנה א מסלול 1

תואר ראשון – שנה א' מסלול 1 

לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר אתכם לאתר האוניברסיטה. ותאפשר לכם לראות את תיאור הקורס ומרכיבי הציון שלו.

(הנכם מוזמנים לעיין בלוח הבחינות ​)

לתשומת לבכם: תלמידים המסווגים עפ"י הבחינה הפסיכומטרית ברמת "מתקדמים ב'" באנגלית, יידרשו להשתתף בקורס ברמת "מתקדמים" בכדי להגיע לרמת "פטור" במהלך שנה"ל הנוכחית. כמו כן ניתן להגיע לרמת פטור באמצעות "מבחן אמיר". נא לעיין במועדי הקורסים באנגלית ומועדי הבחינות שלהם.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive