מועדי הקורסים באנגלית משפטית לרמת "פטור"

מערכת השעות לקורסי אנגלית משפטית לשנת הלימודים תשע״ז:

 

סמסטר א' – יום ה' 14.00- 17.15

סמסטר ב' – יום ב' 16.45 – 20.00

 

להלן מועדי הבחינות הסופיות בקורסים הנ"ל:

 

סמסטר א' – יום ב'-30.01.2017

סמסטר ב'- יום א'- 02.07.2017

 

הקורסים יתקיימו בבניין ווב.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive