עולם הפילנתרופיה

  • מבוא לפילנתרופיה
  • גופים בארץ ובעולם
  • הפילנתרופיה בראי התרבות
  • פילנתרופיה ומדעי הרוח
פילנתרופיה מובנה אהבת האדם. נתינה ללא תמורה היא אבן יסוד המצויה בבסיס הקיום החברתי, ומהווה תופעה מוכרת מקדמת דנא בתרבויות ובדתות השונות. היא מעוררת סקרנות אינטלקטואלית בכל דור ובכל עת, ובהתאם גם משנה את פניה. האם הנתינה ללא תמורה היא אכן ללא תמורה, או שמא יש לה תמורה רגשית, פסיכולוגית, חברתית ואחרת המניעה אותה? ומהם המאפינים הייחודיים של סוגי הנתינה (התנדבות, ממון) ושל סוגי המעניקים (יחידים מתרבויות שונות, תאגידים מסוגים שונים)? 
 

שינוי פני הפילנתרופיה המודרנית
המסה Wealth של אנדרו קרנגי מהווה במובן מסוים נקודת פתיחה להבנת הפילנתרופיה המודרנית. אכן, מגמת הגלובליזציה בעולם, לצד שינויים טכנולוגיים, סביבתיים, חברתיים ופיננסים, הביאו לשינוי עמוק בדפוסי התרומה, הצדקה והנתינה בעולם. פותחו מודלים פילנתרופיים, שמטרתם השגת אפקטיביות רבה יותר לתרומה, וגבולות היטשטשו בין פילנתרופיה במגזר הפרטי לבין פילנתרופיה מוסדית ובין פילנתרופיה כהשקעה וכנתינה. גם בישראל חלים שינויים בתחום, כאשר לצד התפתחות והתרחבות המגזר השלישי פוחת כוחן המסורתי של התרומות מחו"ל, וגובר כוחן של תרומות מצד בעלי יכולת כלכלית בישראל ומתגברת גם נתינת משקי הבית ונתינה תאגידית מקומית.     


הצורך במדיניות חדשה מתאימה
אל מול השינויים הללו קיים חסך גדול בישראל, כמו גם במדינות אחרות בעולם, בהתאמת המדיניות הציבורית הכוללת לדמותה של הפילנתרופיה המודרנית. השינויים הללו, שאף מוצאים ביטוי ביוזמות חקיקה שונות, דוגמת התיקון לחוק החברות המאפשר להקים קל"צ בישראל או חוק העמותות החדש הנמצא בהליכי גיבוש, או רפורמה במוסד ההקדש, דורשים חשיבה מחודשת וכוללת, מחקר עדכני שיספק נתוני אמת ויצביע על מגמות, והנחת תשתית טובה יותר, מקיפה יותר ומתאימה יותר לנעשה בפועל בתחום.

 

לקריאה ראשונית:

  1. Salamon, Lester M. (2014). Leverage for Good: An Introduction to the New Frontiers of Philanthropy and Social Investment. New York & Oxford, UK: Oxford University Press (1st ed.).
  2. Salamon, Lester M. (Ed.). (2014). New Frontiers of Philanthropy: A Guide to the New Tools and New Actors that Are Reshaping Global Philanthropy and Social Investing. New York & Oxford, UK: Oxford. University Press (1st ed.).
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive