ערב עיון לרגל פרסום הכרך "המשפט והחרדים בישראל", כתב העת "משפט, חברה ותרבות" הפקולטה למשפטים

05 במרץ 2019, 17:45 - 20:00 
חדר הכנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי, בנין טרובוביץ, קומה ג', חדר 307, הפקולטה למשפטים 
ערב עיון לרגל פרסום הכרך "המשפט והחרדים בישראל"
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive