הנחיות ומועדי רישום - תשפ"א


רישום לקורסים בשיטת ה"מכרז"

 

הרישום ייעשה דרך מידע אישי לתלמיד  לכל השנה. (סמסטר א' וב')  ניתן להירשם מכל מחשב שיש לו חיבור לאינטרנט (כולל מחו"ל).

מומלץ לצפות במצגת הדרכה על הבידינג

הסבר בקובץ על שיטת הבידינג

יש לבצע את תשלום שכר הלימוד עד  שבוע לפני היום הראשון לרישום, כדי לוודא קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר). כאשר משלמים בכרטיס אשראי, התשלום נקלט באותו היום. (חובה זו חלה גם אם שכר הלימוד שלך  ממומן ע"י גורם כלשהו (כולל האוניברסיטה) וגם אם הינך זכאי/ת לפרס לימודים.)

תלמיד ששילם את המקדמה, אך הכניסה לבידינג חסומה לו, ישלח במייל אסמכתא לתשלום למזכירת השנתון.

מועדי הבידינג:

רישום מקצה א'

תואר ושנת לימוד

תחילת בידינג

סיום בידינג

תואר שני ושנה ד'

07.09.20  בשעה 11:00

09.09.20 בשעה 10:00

שנים ב'+ג'

10.09.20 בשעה 11:00

14.09.20 בשעה 10:00

 

רישום מקצה ב' (ומקצה ראשון של תלמידי שנה א')

תואר ושנת לימוד

תחילת בידינג

סיום בידינג

כלל התלמידים

16.09.20  בשעה 11:00

23.09.19 בשעה 10:00

 

במקצה זה ניתן להוסיף או לשנות את הבחירה בהתאם לתוצאות המקצה הראשון, על בסיס מקומות פנויים בקורסים.  (לתלמידי שנה א', יש מקצה אחד בלבד(.

 

תוצאות הרישום:

 יתעדכנו באתר הבידינג תוך 48 שעות מסיום הסבב המסוים.

 

הנחיות לרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז":

יש לקרוא בעיון את סדרי הרישום והתקנון.

  • מכסת המקומות בקורסים מוגבלת. בשיבוץ לקורסים יועדפו תלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עבור הרישום לאותו קורס,  על פי גובה ההקצאה בסדר יורד. במקרים שבהם הקצה יותר מתלמיד אחד ניקוד זהה לניקוד הסגירה בקורס מסוים, יקבע באופן אקראי ע"י המחשב מי  ישובץ לקורס. תוכל/תוכלי לראות את מגבלת המקומות על מסך הזנת הנתונים.
  • חשוב! בעת בחירת הקורסים יש לקחת בחשבון את מועדי הבחינות.
  • ההקצאה המינימלית עבור קורס/תרגיל היא 5 נקודות – אלא אם כתוב במפורש "0" נקודות.

 

 

בידינג

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive