סגל אקדמי זוטר

תלמידי תארים מתקדמים בפקולטה המעבירים קורסים בתחומי התמחותם או מסייעים בתרגול החומר הנלמד.

שם חבר/ת הסגל

מעביר/ה את הקורס

גב' ענבל בלאו-מימון

מיומנויות כתיבה

גב' מיקי זר

מיומנויות כתיבה

מר דן לרגמן

מיומנויות כתיבה

גב' מאיה מארק

מיומנויות כתיבה

גב' נעמי לבנקורן

משטרה ושיטור במאה ה-21

מר עומר יחזקאל פלד

נזיקין שנה ב'

מר שי קידר

חדלות פרעון של חברות

גב' רותם רוזנברג רובינס

תיקון הרשעות שווא בישראל ובעולם

גב' דניאל רימון

תגליות גז ונפט בישראל: היבטים משפטיים ומסחריים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive