בל יוסף

מנהלת הפקולטה למשפטים סגל אקדמי זוטר
בל יוסף

מחקר

בל היא תלמידה לתואר שלישי במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים. עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית פרופ' אייל גרוס, תעסוק במנגנונים לקידום הדו-שיח החוקתי בין בית המשפט העליון לכנסת. במסגרת העבודה היא מפתחת מודל דיאלוגי של ביקורת שיפוטית חוקתית, שמבקש להסדיר את אופן היחסים בין בית משפט עליון למחוקק. המחקר נערך הן ברמת המאקרו, תוך הסתכלות כוללת על טיב היחסים; והן ברמת המיקרו, תוך דיון במנגנונים שונים (כדוגמת פסקת ההגבלה, דוקטרינות חוקתיות מבוססות תגובה וסעדים חוקתיים שונים), כיצד הם משתלבים בדו-שיח הקיים (והטעון) בישראל והאם ואיך הם יכולים לשפרו. מחקרה של בל לתואר שלישי זיכה אותה במלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת התשע"ח.

בל היא בוגרת תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות) בביה"ס למשפטים על-שם חיים שטריקס במסלול האקדמי למכללה למנהל (2010). במהלך התואר הראשון היא הייתה עורכת משנה של כתב העת "המשפט", חונכת בקליניקה לחופש המידע וחונכת בקורס יסודות המקצוע המשפטי, עוזרת הוראה ועוזרת מחקר. את כל שנות הלימוד היא סיימה כמצטיינת דיקן.

לאחר סיום לימודי התואר הראשון, התמחתה בכנסת תחת הממונה על ייצוג הכנסת בערכאות והיועץ המשפטי לכנסת, ועסקה בעיקר בהליכי בג"ץ. שם נולדה החשיפה לאותם יחסים מורכבים שבין בית המשפט העליון לבג"ץ, מושא עבודות המחקר לתואר שני ושלישי.

את התואר השני (בהצטיינות) סיימה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב (2014). את עבודת התזה שלה כתבה על המעמד הנורמטיבי של יוזמות חקיקה, שם הראתה כי בית המשפט העליון סומך בהחלטותיו על הליכי חקיקה תלויים ועומדים, דנה במשמעויות הנורמטיביות של תופעה זו והציעה אמות מידה מנחות למתן מעמד נורמטיבי ראוי ומאוזן שיקדם את הדו-שיח החוקתי הקיים. עיבוד של עבודת התזה פורסם בכתב העת "עיוני משפט" ואומץ בפסיקה בית המשפט העליון.

כיום היא מלמדת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב את הקורס "יחסי כנסת-בג"ץ". במשך שנים הייתה מתרגלת ועוזרת הוראה בקורסי יסוד בדיני עבודה, דיני חוזים ודיני קניין; וכן עוזרת מחקר במשפט חוקתי, בדיני עבודה, במחקר רחב היקף על אסדרת עברת הגנבה ובמחקרים נוספים בתחום האתיקה.

תחום המחקר של בל הוא משפט חוקתי, זכויות אדם, תאוריות של ביקורת שיפוטית ותאוריות דיאלוגיות בפרט, יחסי בתי משפט מחוקקים ודיני חקיקה.

בל נשואה באושר לאריאל, והיא אמא לשרה, יאיר, איתן ורות.

קורות חיים מלאים

Bellelitey@mail.tau.ac.il

 

פרסומים

"אליה וקוץ בה: המעמד הנורמטיבי של יוזמות חקיקה" עיוני משפט מ 253 (2017)

"לא רק לחקיקה יש תכלית: על מתן מעמד נורמטיבי ליוזמות חקיקה ועל דיאלוג, לאורו של בג"ץ 81/15 ארד פנקס נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים על-פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד), התשנ"ו-1996" המשפט ברשת: מבזקי הארות פסיקה 71 (ספטמבר 2017)

"זה נהנה וזה לא חסר: חובת המחוקק לשקול את הנמקת פסק הדין" (עתיד להתפרסם במחקרי משפט לג(3))

"הדיאלוג החוקתי בישראל: שתי נקודות מבט" (עתיד להתפרסם במשפט ועסקים)

פרסים ומלגות

הצטיינות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת התשע"ח

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive