תואר שני עיוני (ללא תזה)

תואר שני עיוני (ללא תזה)

התמקצעות ורכישת מומחיות - יתרון בפרקטיקה תחרותית
התואר השני העיוני מיועד לבעלי תואר ראשון במשפטים (בציון 80 לפחות), המעוניינים להעמיק את התמחותם המקצועית, להרחיב את השכלתם התיאורטית העדכנית ולרכוש ארגז כלים מעשיים שיעצים את כישוריהם המשפטיים וישרת אותם בהמשך בפרקטיקה התחרותית: המשפטית, השיפוטית, העסקית ועוד. לאור זאת, בנויה תכנית התואר השני העיוני מראש בחלוקה למסלולי התמחות מקצועיים, לבד מקורס חובה משותף אחד ("כלים לעריכת דין אפקטיבית") וסמינר חובה אחד המיועד "ליישור קו אקדמי" ומועבר במתכונת סדנה ("גישות תיאורטיות למשפט").


תכנית לימודים מתחשבת וגמישה
תכנית הלימודים מתחשבת בכך שבניגוד לתואר הראשון, מרבית התלמידים לתואר השני מחזיקים במקביל ללימודים בקריירה מקצועית. לאור זאת, הלימוד במגמות השונות מרוכז בשעות נוחות (יום שלישי אחה"צ ויום שישי בבוקר) ועם זאת התכנית גמישה דיה כדי לאפשר מכסת לימודים מסוימת ורכישת ידע נוסף מחוץ למסלול ההתמחות, מתוך היצע הקורסים הרחב של הפקולטה.

 

 

תכנית הלימודים של השנתיים בכל אחת מההתמחויות כוללת 32 ש"ס בחלוקה הבאה:

 

קורסים רוחביים חובה (משותפים לכל ההתמחויות)

5 ש"ס

שני קורסים (3 ש"ס + 2 ש"ס)

קורסים משותפים לכל תלמידי התואר השני בנושאים מרכזיים לכל עורך דין ומשפטן.

לימודי ליבה בהתמחות

 

8 ש"ס

ארבעה קורסים של 2 ש"ס

קורסי יסוד במסלול ההתמחות המועברים על ידי מיטב המרצים בפקולטה, בשילוב מרצים אורחים מעולם האקדמיה והשפיטה, הנלמדים במשותף עבור על תלמידי המסלול.

סמינר חובה במתכונת סדנה "גישות תיאורטיות למשפט" (משותף לכל ההתמחויות)

3 ש"ס

סמ' אביב – שנה א'

הסמינר יציג בפני התלמידים את הגישות התאורטיות והמתודולוגיות המובילות בחשיבה המשפטית כיום.

לימודי בחירה והעשרה

10  ש"ס

5 קורסים של 2 ש"ס

לימודי בחירה המאפשרים העשרה אף בנושאים החורגים מתחום ההתמחות, במסגרת קורסי הלימוד הניתנים בפקולטה למשפטים או בכל פקולטה אחרת באוניברסיטת תל-אביב.

סמינר מורחב בהתמחות

6 ש"ס

שנתי - שנה ב'

סמינר מעמיק עם מיטב המרצים של הפקולטה שבמסגרתו התלמידים יוכלו להתמחות בסוגיה משפטית המעניינת אותם ולהפיק עבודה מקיפה שתשרת אותם בעבודתם המשפטית ואף תהווה מקור ידע למשפטנים אחרים.

 

 


​​המסלול המואץ לתואר שני

תלמידי התואר הראשון אשר התקבלו למסלול הלימודים המואץ לתואר שני יוכלו להתחיל בלימודי תואר המוסמך כבר בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הרביעית שלהם. הכרה בלימודים אלה תותנה בהשלמת לימודי התואר הראשון, ובהרשמה ללימודי התואר השני בהתאם להנחיות מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה למשפטים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive