תואר שני עיוני (ללא תזה)

תואר שני עיוני (ללא תזה)

התמקצעות ורכישת מומחיות - יתרון בפרקטיקה תחרותית
התואר השני העיוני מיועד לבעלי תואר ראשון במשפטים (בציון 80 לפחות), המעוניינים להעמיק את התמחותם המקצועית, להרחיב את השכלתם התיאורטית העדכנית ולרכוש ארגז כלים מעשיים שיעצים את כישוריהם המשפטיים וישרת אותם בהמשך בפרקטיקה התחרותית: המשפטית, השיפוטית, העסקית ועוד. לאור זאת, בנויה תכנית התואר השני העיוני מראש בחלוקה למסלולי התמחות מקצועיים, לבד מקורס חובה משותף אחד ("כלים לעריכת דין אפקטיבית") וסמינר חובה אחד המיועד "ליישור קו אקדמי" ומועבר במתכונת סדנה ("גישות תיאורטיות למשפט").


תכנית לימודים מתחשבת וגמישה
תכנית הלימודים מתחשבת בכך שבניגוד לתואר הראשון, מרבית התלמידים לתואר השני מחזיקים במקביל ללימודים בקריירה מקצועית. לאור זאת, הלימוד במגמות השונות מרוכז בשעות נוחות (יום שלישי אחה"צ ויום שישי בבוקר) ועם זאת התכנית גמישה דיה כדי לאפשר מכסת לימודים מסוימת ורכישת ידע נוסף מחוץ למסלול ההתמחות, מתוך היצע הקורסים הרחב של הפקולטה.


מסלול התמחות כללי
מעניק לתלמידים אפשרויות בחירה רבות מתוך יתר מסלולי ההתמחות. התלמידים יוכלו להתמקד בנושא מוגדר או להתפרס על מגוון תחומים, תוך שמירה על המבנה הכללי של תכנית הלימודים לתואר המוסמך.


מסלול התמחות במשפט אזרחי
מקנה ידע עיוני ופרקטי מתקדם בתחומי החוזים, הנזיקין והקניין. מסלול זה מיועד למשפטנים המעוניינים להעמיק את הכשרתם בתחומים כגון דיני מקרקעין, דיני עבודה, דיני המשפחה, קניין רוחני ודיני ירושה.


מסלול התמחות במשפט ציבורי
מתמקד בהבנת מערכת היחסים שבין הפרט למדינה ובין גופי השלטון השונים לבין עצמם. מסלול זה מיועד למשפטנים המתמחים בתחומים כגון זכויות אדם, משפט מנהלי, דיני רשויות מקומיות ומשפט ציבורי מסחרי.


מסלול התמחות במשפט מסחרי
מספק ידע תיאורטי ומעשי על היבטיה המשפטיים של פעילות עסקית מורכבת. המסלול מיועד למשפטנים העוסקים בנושאים כדוגמת המשטר התאגידי בחברות בורסאיות, פעילות שוקי הון, התקשרויות חוזיות מורכבות, רגולציה של שווקים ומדיניות מסים.


מסלול התמחות במשפט פלילי
המסלול מעניק התמחות מתקדמת בדין הפלילי התיאורטי והמעשי, כולל מנגנוני החקירה, התביעה, האכיפה והענישה ומקיף נושאים שונים הנמצאים ברומו של עולם המשפט הפלילי הישראלי כגון הרשעות שווא והכפפת צרכי הביטחון של ישראל לדין הפלילי. 


הקבץ פורנזי
התפתחות הטכנולוגיה והכלים המדעיים, כמו גם מקצועות הפסיכולוגיה ומדעי המוח, מחייבים את המערכת המשפטית להתמודד עם סוגים חדשים של ראיות ועם משמעויות חדשות של עדויות עדים ומומחים. התמחות בידע המדעי הפורנזי תעניק יתרון מקצועי ייחודי למשפטן. ההקבץ הפורנזי מארח את מיטב המומחים בתחומי הפלילים והמדעים הפורנזיים בישראל.


​​המסלול המואץ לתואר שני

תלמידי התואר הראשון אשר התקבלו למסלול הלימודים המואץ לתואר שני יוכלו להתחיל בלימודי תואר המוסמך כבר בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הרביעית שלהם. הכרה בלימודים אלה תותנה בהשלמת לימודי התואר הראשון, ובהרשמה ללימודי התואר השני בהתאם להנחיות מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה למשפטים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive