תואר שני עיוני (ללא תזה)

תואר שני עיוני (ללא תזה)

חדש – תכנית תואר שני בשנה אחת

 

אנחנו גאים לבשר שהחל מהקיץ הקרוב (אוגוסט 2019)  תכנית הלימודים שלנו בתואר השני מתחדשת בעקבות רפורמה מקיפה* במטרה לשפרה ולהתאימה לצרכי עורכי הדין כיום. התכנית החדשה תציע תואר שני במשפטים בשנה קלנדרית אחת (ארבעה סמסטרים: קיץ, סתיו, אביב, קיץ). התואר מציע לסטודנטים מערכת מובנית עם קורסים ייעודיים שפותחו במיוחד עבור התואר השני ושבהם ילמדו מיטב המרצים בפקולטה, לצד שופטים ועורכי דין מובילים.  בראש התכנית עומד שופט בית המשפט העליון לשעבר, פרופסור יורם דנציגר.

 

התכנית מותאמת לעורכי דין פעילים המשלבים עבודה עם לימודים: סמסטרי הקיץ ימשכו על פני השבועיים הראשונים של אוגוסט וברובם יתקיימו בשעות אחר הצהריים. במהלך סמסטר הסתיו והאביב הלימודים יתנהלו בשני ימי לימוד (שלישי אחה"צ ושישי בבוקר).

 

בתכנית מוצעים שלושה מסלולי התמחות

 • מסחרי-אזרחי
 • ציבורי
 • פלילי ומדעים פורנזיים

 

 

תכנית תואר שני בשנתיים

 

לצד התכנית בת השנה האחת נמשיך להציע תכנית בת שנתיים (סמסטרים סתיו, אביב,  סתיו, אביב) במתכונת הקיימת. תכנית זו תציע גם כן את שלושת מסלולי ההתמחות המנויים למעלה (מסחרי-אזרחי, ציבורי, ופלילי ומדעים פורנזיים) ותאפשר להמשיך וללמוד תואר שני במבנה הנוכחי במסגרת לימודים מרווחת יותר של שנתיים. התכנית תכלול את היצע הקורסים המובחר של התכנית בת השנה אך ללא קורסי הקיץ ותאפשר בחירה מעט נרחבת יותר בין קורסים. הלימודים יתקיימו בימי שלישי אחר הצהריים ושישי בבוקר.

 

 

יתרונות התכנית

 • התכנית מותאמת לעורכי דין פעילים המשלבים עבודה עם לימודים.

 

 • במסגרת מהודקת של שנה אחת, או במסגרת מרווחת יותר של שנתיים, התכנית משלבת ידע פרקטי ומעשי, מפגש עם חוד החנית של העשייה בתחומים השונים, אינטראקציה עם דמויות מפתח מובילות בעולם המשפט בישראל, חשיפה לתיאוריות ומתודולוגיות עכשוויות ומובילות בחקר המשפט, והוראה על ידי מיטב המרצים.

 

 • בין מרצי התכנית: דקאן הפקולטה, הפרופסור שרון חנס ולצידו מרצים מובילים נוספים בפקולטה וביניהם אסף חמדני, דיויד גילה, טליה פישר ונטע זיו; שופטים וביניהם השופטת מיכל אגמון גונן, והשופט גלעד נויטל; ועורכי דין מובילים מחזית העשייה.

 

 • בתכנית בת השנה קורס הסיכום של התואר (בקיץ השני) הינו קורס ייחודי בהובלת שופט בית המשפט העליון לשעבר הפרופ' יורם דנציגר שיעסוק בחשיבה תאורטית ומוסדית על בתי המשפט ומקומם של השופט ועורך הדין במערכת הצדק. הקורס ייסוב סביב מפגשים עם שופטים מערכאות שונות שירצו על גישתם השיפוטית ועל התיקים המרכזיים בהם טיפלו.

 

 

לייעוץ ולפרטים נוספים

תואר שני עיוני: אורית קטן

oritk@tauex.tau.ac.il

ימי קבלה:

א', ב', ד', ה' 11:00 - 15:00, וג' (במהלך שנת הלימודים) 14:00- 18:30

בנין טרובוביץ', חדר 25

03-6406482

 

מזכירות החוג: גב' קרן פרנקל

karen007@tauex.tau.ac.il

ימי קבלה:

א'- ה', 9:00 - 13:00

בנין טרובוביץ', חדר 10

03-6406482

 

 

מסלולי התמחות

תכנית התואר השני העיוני מאפשרת בחירה בין שלושה מסלולי התמחות:

 • התמחות במשפט מסחרי-אזרחי - התמחות זו מספקת ידע תיאורטי ומעשי המסייע בהבנת היבטיה המשפטיים של פעילות עסקית מורכבת על ידי שילוב שלל היבטים משפטיים – מסחריים ואזרחיים. המסלול מיועד למשפטנים המבקשים להעמיק את הכשרתם בנושאים כדוגמת המשטר התאגידי בחברות בורסאיות, פעילות שווקי ההון, התקשרויות חוזיות מורכבות, ורגולציה של שווקים.
 • התמחות במשפט ציבורי (1472) - התמחות המעמיקה את ההבנה של מערכת היחסים המורכבת שבין הפרט למדינה, ובין גופי השלטון השונים לבין עצמם. מסלול זה מיועד למשפטנים המעוניינים להעשיר את הבנתם בתחומים כגון: זכויות אדם, משפט מנהלי, דיני רשויות מקומיות ומשפט ציבורי מסחרי.
 • התמחות במשפט פלילי ומדעים פורנזיים ( 1473) - התמחות המוקדשת להבנת מנגנוני הענישה המשמשים לאכיפת הדין. מסלול זה מיועד למשפטנים המתעניינים בסוגיות כגון: מנגנוני החקירה והתביעה, הליכי השיפוט הפליליים והמשמעתיים, אסטרטגיות לניהול משפט פלילי ומדיניות ענישה.

 

תכנית הלימודים

במהלך סמסטרים סתיו ואביב:

 • הלימודים מתקיימים בשני ימי לימוד:
  • שלישי (בשעות אחר הצהריים)
  • שישי (בשעות הבוקר)

במהלך סמסטר הקיץ (עבור תלמידי התכנית בת השנה)

 • הלימודים מתקיימים במהלך השבועיים הראשונים של אוגוסט, בעיקר בשעות אחר הצהריים.

 

תכנית הלימודים המגוונת לתואר השני העיוני מיועדת לתת תמונה פנורמית של כל אחד מתחומי ההתמחות. התכנית מורכבת מ- 32 שעות לימוד סמסטריאליות (ש"ס), אותן ניתן להשלים במערכת מובנית ומהודקת על פני שנת לימודים אחת (הכוללת סמסטרי קיץ), או במערכת מרווחת שמציעה מעט יותר בחירה, במשך שתי שנות לימוד.

 

בכל אחת מההתמחויות מורכבת תכנית הלימוד מחמישה רבדים היוצרים יחדיו שילוב ייחודי של הבנה תיאורטית והתנסות מעשית:

 1. סמינר במתכונת סדנה - הסמינר יציג בפני התלמידים את התיאוריות והגישות המשפטיות המובילות כיום בישראל ובחו"ל
 2. קורסים רוחביים – קורסים בעלי עניין וחשיבות לכל עורך דין, אשר יועברו על ידי דמויות בולטות בעולם המשפט.
 3. לימודי ליבה בהתמחות– קורסי יסוד בתחום ההתמחות המועברים על ידי מיטב המרצים בפקולטה, בשילוב מרצים מעולם האקדמיה והשפיטה.
 4. סמינר מורחב - סמינר מעמיק עם מיטב המרצים של הפקולטה שבמסגרתם התלמידים יוכלו להתמחות בסוגיה משפטית המעניינת אותם ולהפיק עבודה מקיפה שתשרת אותם בעבודתם המשפטית ואף תהווה מקור ידע למשפטנים אחרים.
 5. לימודי העשרה – המאפשרים העשרה אף בנושאים החורגים מתחום ההתמחות, מקורסים מרתקים שמוצעים במסגרת התואר השני, או מקורסי הלימוד הניתנים בפקולטה למשפטים או בכל פקולטה אחרת באוניברסיטת תל-אביב.

 

תכנית הלימודים של השנה בכל אחת מההתמחויות כוללת 32 ש"ס בחלוקה הבאה:

 

קורס כלים לעריכת דין אפקטיבית*

3 ש"ס

קיץ 1

קורס שיקנה את הכלים הנדרשים למשפטנים בעבודתם השוטפת, תוך למידה התנסותית בקבוצות קטנות של תחומי ליטיגציה, כתיבה משפטית, מו"מ, והתנהלות מול לקוח בהנחיית עורכי דין מובילים.

קורסים רוחביים חובה (משותפים לכל ההתמחויות)

5 ש"ס

שני קורסים (3 ש"ס + 2 ש"ס)

קורסים משותפים לכל תלמידי התואר השני בנושאים מרכזיים לכל עורך דין ומשפטן.

לימודי ליבה בהתמחות

 

8 ש"ס

ארבעה קורסים של 2 ש"ס

קורסי יסוד במסלול ההתמחות המועברים על ידי מיטב המרצים בפקולטה, בשילוב מרצים אורחים מעולם האקדמיה והשפיטה, הנלמדים במשותף עבור על תלמידי המסלול.

סמינר מורחב בהתמחות

6 ש"ס

שנתי

סמינר מעמיק עם מיטב המרצים של הפקולטה שבמסגרתו התלמידים יוכלו להתמחות בסוגיה משפטית המעניינת אותם ולהפיק עבודה מקיפה שתשרת אותם בעבודתם המשפטית ואף תהווה מקור ידע למשפטנים אחרים.

לימודי בחירה והעשרה

4 ש"ס

שני קורסים של 2 ש"ס

לימודי בחירה המאפשרים העשרה אף בנושאים החורגים מתחום ההתמחות, במסגרת קורסי הלימוד הניתנים בפקולטה למשפטים או בכל פקולטה אחרת באוניברסיטת תל-אביב.

סמינר חובה במתכונת סדנה "גישות תיאורטיות למשפט" (משותף לכל ההתמחויות)

3 ש"ס

סמ' אביב

הסמינר יציג בפני התלמידים את הגישות התאורטיות והמתודולוגיות המובילות בחשיבה המשפטית כיום.

קורס "עושים משפט"*

3 ש"ס

קיץ 2

קורס (בשלבי תכנון) שיעסוק בחשיבה תאורטית ומוסדית על בתי המשפט ומקומו של השופט ועורך הדין בבית המשפט. הקורס ישלב מפגש עם שופטים מערכאות שונות שירצו על גישתם השיפוטית ועל התיקים המרכזיים בהם טיפלו. הקורס יתקיים בתאום עם מערכת בתי המשפט.

 

*אלה הם קורסי קיץ שאינם קורסי חובה קבועים בתכנית ויתכן שישתנו משנה לשנה. הקורסים הנקובים הם הקורסים שיוצעו בשנת הלימודים תש"פ.

 

תכנית הלימודים של השנתיים בכל אחת מההתמחויות כוללת 32 ש"ס בחלוקה הבאה:

 

קורסים רוחביים חובה (משותפים לכל ההתמחויות)

5 ש"ס

שני קורסים (3 ש"ס + 2 ש"ס)

קורסים משותפים לכל תלמידי התואר השני בנושאים מרכזיים לכל עורך דין ומשפטן.

לימודי ליבה בהתמחות

 

8 ש"ס

ארבעה קורסים של 2 ש"ס

קורסי יסוד במסלול ההתמחות המועברים על ידי מיטב המרצים בפקולטה, בשילוב מרצים אורחים מעולם האקדמיה והשפיטה, הנלמדים במשותף עבור על תלמידי המסלול.

סמינר חובה במתכונת סדנה "גישות תיאורטיות למשפט" (משותף לכל ההתמחויות)

3 ש"ס

סמ' אביב – שנה א'

הסמינר יציג בפני התלמידים את הגישות התאורטיות והמתודולוגיות המובילות בחשיבה המשפטית כיום.

לימודי בחירה והעשרה

10  ש"ס

5 קורסים של 2 ש"ס

לימודי בחירה המאפשרים העשרה אף בנושאים החורגים מתחום ההתמחות, במסגרת קורסי הלימוד הניתנים בפקולטה למשפטים או בכל פקולטה אחרת באוניברסיטת תל-אביב.

סמינר מורחב בהתמחות

6 ש"ס

שנתי - שנה ב'

סמינר מעמיק עם מיטב המרצים של הפקולטה שבמסגרתו התלמידים יוכלו להתמחות בסוגיה משפטית המעניינת אותם ולהפיק עבודה מקיפה שתשרת אותם בעבודתם המשפטית ואף תהווה מקור ידע למשפטנים אחרים.

 

 

 • הדרישות לקבלת התואר במסלול לימודים במתכונת מובנית ללא עבודת גמר: צבירת 32 ש"ס בהתאם לתקנון, מתוכם 2 סמינרים.
 • מסלול מואץ לתואר ראשון ושני (LLB & LLM): הפקולטה מציעה תכנית מואצת אשר מאפשרת לתלמידים הלומדים בה להתחיל את התואר השני במקביל לסמסטר האחרון של התואר הראשון. תכנית זו מוצעת לתלמידים אשר הגיעו להישגים גבוהים במהלך הלימודים בשנתיים  הראשונות לתואר הראשון. תלמידי המסלול המואץ מחויבים בשכר לימוד מלא עבור שני התארים. 

 

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801