הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

סטודנטים מספרים איך זה ללמוד באוניברסיטת תל אביב
שוב מקור גאווה בבחינות לשכת עורכי הדין: 71% מעבר לבוגרי הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב

זרקור

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive