תכניות הלימודים לתואר ראשון

תכניות הלימודים לתואר ראשון
  • ערכי התואר הראשון
  • העשרה והרחבה
  • תעודת הוראה ותואר נוסף
  • משפטים ורוח
  • מסלול מואץ לתואר שני

תכנית זו נבנתה במיוחד לתלמידים ולתלמידות בעלי סקרנות לגבי אחד מתחומי הדעת הרבים בפקולטה למדעי הרוח ומבקשים לשלב בין רכישת מקצוע מעשי להשכלה רחבה, הפורצת את גבולות המשפט ומעשירה אותו. כל שילוב בין לימודי משפטים לחוג נוסף בפקולטה למדעי הרוח מעניק כלים ייחודיים ומיומנויות חדשות. שילובים מסוימים תורמים לחידוד המחשבה, ההבנה והניסוח, ואחרים פותחים פתח תרבותי ולשוני לחלקים שונים של העולם.


התכנית זוכה לתמיכה מטעם הקרן למדעי הרוח, שהוקמה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בשיתוף עם קרן רוטשילד ומציעה מלגות הצטיינות לתלמידים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בתכנית. המלגות מכסות את עלות שכר הלימוד במדעי הרוח.


התכנית כוללת שלושה קורסים ייעודיים לתלמידי התכנית בלבד (אחד בכל שנת לימוד). ההצטרפות לתכנית תתאפשר רק לאחר רישום וקבלה לפקולטה למשפטים ולפקולטה למדעי הרוח לפי הוראות ונהלי האוניברסיטה. את התכנית מלווה מנחה אקדמי וכן מרכז מנהלי התומך בתלמידי התכנית בכל הקשור לתאום התואר הכפול בין חוגי הפקולטות.


דוגמאות לשילובים אפשריים (ניתן גם לשלב בין משפטים לבין התכנית הרב תחומית במדעי הרוח):

משפטים ופילוסופיה – מפתח מיומנות לניתוח שיטתי ומעמיק של סוגיות משפטיות וערכיות, וכן כלים לבנייה וביסוס של טיעונים לוגיים ומשפטיים.

משפטים ולימודי אנגלית ולימודים אמריקניים – מקנה שליטה מעמיקה בשפה האנגלית וידע בתרבות האנגלו-סקסית המהווים יתרון בזירה הבינלאומית.

משפטים והיסטוריה כללית – מעניק התעמקות במקורות התפתחותם של מוסדות חברה, שלטון ותרבות ומחדד ירידה לפרטים וההתחקות אחר רקע רחב למצב נתון.

משפטים וספרות – פותח עולם תרבותי רחב ומעמיד לרשות הסטודנטים כלים לניתוח, בנייה והבנה של טקסטים ורטוריקה, בין אם חקיקתית, פולמוסית או מחקרית.

משפטים ולימודי מזרח אסיה – מעניק יתרון לעוסקים בחלק מרכזי ועולה בעולם המדיני, הכלכלי והתרבותי של ימינו, תוך מתן הזדמנות ללמוד שפה חיונית (סינית, יפנית או הינדי).

משפטים ולימודים בחוג ללשון העברית ובלשנות שמית – מקנה מיומנויות שפה, עריכה, ורטוריקה גבוהה.

משפטים ולימודי נשים ומגדר – מחזק יכולות חשיבה ביקורתית והתמודדות שיטתית עם הבניות חברתיות שמהוות רקע להתייחסות מפלה או פוגענית, ובתור שכך בעלת רלבנטיות רבה לעולם המשפט ולעיצוב מדיניות צודקת יותר.

משפטים ולימודי המזרח התיכון ואפריקה – פותח פתח להבנה ולתקשורת עם המרחב בו אנו נמצאים, ומעניק אפשרות ללימוד השפה הערבית.


​מנחת התכנית – פרופ' דפנה הקר

מרכז מנהלי – עינת מיטל  lawhuman@tauex.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive