תכניות הלימודים לתואר ראשון

תכניות הלימודים לתואר ראשון

תואר ראשון - רכישת ידע רחב ומיומנויות מגוונות
לימודי התואר הראשון במשפטים מקנים הרבה יותר מאשר מקצוע נחשק או ענף ידע שימושי לחיים. הם מפתחים את יכולת הניתוח, החשיבה האנליטית, הצגת עמדות, העלאת טיעונים על סמך עובדות ואת הרגישות לערכים הומאניים וחברתיים בסיסיים. בנוסף, בלימודי התואר הראשון נחשפים הסטודנטים למגוון רחב ככל האפשר של היבטים שונים של ענף המשפטים והתחומים המשיקים לו, מתוך הנחה שהתמקצעות, העמקה ופיתוח התמחות הם מאפיינים מובהקים יותר של הקריירה המקצועית ושל לימודי המשך ולימודים לתארים מתקדמים.


​על מנת להשיג את כל היעדים הללו, כוללת תכנית הלימודים לתואר ראשון במשפטים היצע גדול במיוחד של קורסים תיאורטיים, למעלה מ-250 במספר, מתוכם קרוב ל-50 קורסים בשפה האנגלית, אשר מועברים על-ידי סגל רחב ומגוון ובכלל זה מרצים רבים מן החוץ וממוסדות אקדמיים מובילים בחו"ל, כל זאת לצד האפשרות להתנסות מעשית קלינית בקליניקות המשפטיות, וכן עידוד הסטודנטים להרחיב את לימודיהם ואופקיהם בפקולטות אחרות, בהיקפים שונים, ואף מעבר לאוניברסיטה, בתכניות כגון חילופי סטודנטים, ובאפיקי מעורבות, התנדבות ועשייה חברתית.


תואר ראשון פלוס
לצד הלימודים לתואר הראשון במשפטים (חד חוגי מורחב), ניתן לשלב לימודים מפקולטות אחרות, בהיקפים שונים, כמפורט להלן. לפרטים מלאים אנא עיינו בתקנון הלימודים או פנו למזכירות התלמידים:


העשרה וכלים שלובים - ניתן ללמוד עד 4 שעות מתוך המכסה לתואר הראשון כלימודי העשרה מחוץ לפקולטה, כולל ביחידה להוראת שפות. בנוסף, מתוך המכסה לתואר מחויבים התלמידים לתואר ראשון ב-6 ש"ס במסגרת תכנית כלים שלובים להרחבת אופקים בפקולטות אחרות. יחד עם זאת, ניתנים פטורים שונים מחובה זו לבעלי לימודים קודמים או מקבילים.


אשכולות בחירה - לימודי 16 ש"ס (מתוכם 6 ש"ס בתוך הפקולטה) בתחומים מוגדרים: פילוסופיה, היסטוריה, כלכלה, לימודי סייבר, יהדות, מדעי המדינה ולימודי סביבה. ציוני הלימודים באשכול מוצגים בגיליון ציונים אך לא משתקללים בציון הגמר.


חטיבות מורחבות - ארבע חטיבות מורחבות (32-38 שעות סמסטריאליות), שאינן מגיעות עד כדי תואר ראשון מלא מקביל (אם כי הלימוד בחטיבה מורחבת יצוין בתעודת הבוגר), נבנו במיוחד עבור תלמידי משפטים בתואר הראשון: חטיבה בניהול, חטיבה בכלכלה, חטיבה בפילוסופיה וחטיבה בלימודי מזרח אסיה. ציוני הלימודים בחטיבות המורחבות משתקללים בציון הגמר (20%).


רכישת תעודת הוראה באזרחות – מתוך הכרה בהכשרה המשפטית כמעניקה הבנת יסוד של משטר דמוקרטי, ערכיו ודרכי פעולתו, נפתחה בפני הסטודנטים למשפטים, במסגרת היחידה להכשרה להוראה בבית הספר לחינוך, האפשרות לרכוש תעודת הוראה באזרחות. למסלול זה ניתן להצטרף החל מהשנה השלישית ללימודי התואר הראשון במשפטים.


לימודי תואר ראשון נוסף במקביל - סטודנטים רבים למשפטים בוחרים באפשרות זו ולומדים תואר מלא נוסף לצד לימודי התואר במשפטים. בעיקר פופולרי השילוב בין משפטים לחשבונאות, כלכלה או ניהול. ואולם, ניתן לשלב תואר ראשון מקביל גם מתחום מדעי הרוח ובמסגרת זו "התכנית למשפטים ומדעי הרוח" מציעה אף מלגות לסטודנטים מצטיינים.


​מסלול מואץ לתואר שני - תלמידים בעלי הישגים גבוהים בשנה הראשונה או השניה ללימודי התואר הראשון יכולים לסיים תואר ראשון ושני בתוך ארבע שנים וחצי (במסלול ללא תזה), או תוך חמש שנים (במסלול עם תזה). תלמידי המסלול המואץ יוכלו להתחיל בלימודי התואר השני כבר בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הרביעית שלהם.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive