הקליניקות המשפטיות: העתיד - סדנה משותפת לקליניקות אנגליות וישראליות

11 בדצמבר 2017, 9:00 
חדר 307 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive