הבעיתיות בתיאוריה של הפרטיות

מארגן הכנס: פרופ' מיכאל בירנהקJulie E. Cohen  & Mireille Hildebrandt​
מוסד מארח: אוניברסיטת תל אביב.

01 בינואר 2018, 0:00 
 
הבעיתיות בתיאוריה של הפרטיות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive