סדנת מטרי-מאירי למשפט וטכנולוגיות מידע מארחת את Prof. Neil Richards, Washington University in St. Louis

Privacy Colonialism: The EU as US Privacy Regulator

10 בדצמבר 2018, 16:15 - 17:45 
חדר 17 
סדנת מטרי-מאירי למשפט וטכנולוגיות מידע
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive