סדנת שבלת ושות' למשפט וטכנולוגיה מארחת את Prof. Leah Chan Grinvald, Suffolk University, Boston

Platform Architecture, Branding, and Entrepreneurship in the Digital Economy

20 בנובמבר 2017, 16:00 - 18:00 
חדר 17 
סדנת שבלת ושות' למשפט וטכנולוגיה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive