• ראשי
  • כתיבה סטודנטיאלית

    כתיבה סטודנטיאלית

    כחלק מרעיון המעורבות של הסטודנטים בכתב העת "עיוני משפט" עוד מראשית ימיו, מעודדת מערכת כתב העת כבר בקרב הסטודנטים לתואר הראשון כתיבה משפטית אקדמית בעלת ערך מחקרי הראויה לפרסום לקהל רחב. לשם השגת מטרה זו תומכת המערכת בשני פרויקטים, "הסמינר" ו"הערות במשפט", המיועדים להפוך טקסטים סטודנטיאליים משפטיים, בהיקפים שונים ובמתכונות שונות, לכדי תכנים הכתובים בשפה האקדמית  המתאימה ובהתאם לכללי המחקר, ההנמקה, השכנוע והציטוט המקובלים בתחום.

    אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
    UI/UX Basch_Interactive