עיוני משפט

עיוני משפט
  • הגשת כתבי יד לפרינט - כרך מד
  • הגשת כתבי יד לגיליון בנושא איזונים ובלמים
  • הגשת כתבי יד לפורום עיוני משפט – מערכת מד

מערכת "עיוני משפט" תשקול שליחה לשיפוט ופרסום של מאמרים מקוריים בלבד אשר תוכנם לא פורסם קודם לכן, באופן מלא או חלקי, בכל שפה, ואשר לא נשלחו במקביל לכל כתב עת אחר. בנוסף, על המאמרים לעמוד בדרישות הבאות:

 

אורך: לא יעלה על 20,000 מילה (כולל הערות השוליים). 

 

סוג הקובץ: וורד (אין להגיש מאמרים בקבצי PDF).

 

ריווח: על המאמרים להיות ברווח כפול.

 

אנונימיות: לצורך השיפוט יש לצרף גם גרסה אנונימית של המאמר, ללא שם הכותב או כל פרט מזהה אחר בטקסט, לרבות "תודות" ו/או הפניות לפרסומים קודמים של המחבר/ת. ניתן לציין "הושמט לצרכי שיפוט".

 

הערות שוליים: הערות השוליים יירשמו אף הן בריווח כפול, לפי כללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית (2013).

 

תקציר: יש לצרף תקציר בעברית שלא יעלה על 400 מילה (לרבות כותרת המאמר ושם המחבר/ת, באנגלית).

 

קורות חיים: יש לצרף קורות חיים של המחבר/ת. בין היתר, על קורות החיים לכלול את פרטי הקשר, שיוכו האקדמי וכן שם המחבר/ת בעברית ובאנגלית. ניתן לצרף הסבר על חשיבותו המשפטית של המאמר.

 

הצהרת מקוריות: יש למלא ולצרף הצהרה על מקוריות התוכן של כתב היד.

 

בלעדיות: אין להגיש מאמרים שהתפרסמו במקום אחר ובשפה כלשהי, או אשר הוגשו במקביל לכתב/י עת אחר/ים. 

הכתובת למשלוח המאמרים:  lfreview@tauex.tau.ac.il

 

הגשת מאמרים לכרך מד (2021-2020): אנו מזמינים אתכם/ן להגיש מאמרים לכרך הבא של עיוני משפט. המידע מפורט בקול קורא להגשת מאמרים לכרך מד

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive