חגיגות הכרך השלושים

חגיגות הכרך השלושים

חגיגות הכרך השלושים ל"עיוני משפט" נערכו בשנת 2007 באולם "כס המשפט" בפקולטה ומשכו אליהן את מירב בוגרי מערכות כתב העת מן השנים השונות, אשר רבים מהם מאיישים עמדות בכירות במיוחד באקדמיה, בארץ ובחו"ל, במקצוע עריכת-הדין, בשיפוט ובעולם העסקים. המפגש, במסגרתו נסקרו ציוני דרך בהתפתחות כתב העת ונישאו הרצאות מפי נציגי חברי המערכות לדורותיהם, היה לא רק חוויה מרגשת עבור הבוגרים והזדמנות להעלאת זיכרונות ורשמים מראשית הדרך המשפטית, אלא גם הבטחה לפרקים נוספים במסורת משפטית יוקרתית, מכובדת ומפוארת. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive