כתיבת תגובה למאמר

כתיבת תגובה למאמר

כתב העת "עיוני משפט" נועד לשמש מרחב לשיח משפטי מעמיק, פורה וחדשני. במסגרת זו, אנו מאפשרים לכל מי שמעוניין להתייחס, לבקר או להגיב למאמרים שפורסמו בכתב העת לשלוח לנו את התייחסותו. תגובות בעלות ערך יפורסמו בסמוך למאמר הנדון, לאחר הגהה ועריכה בסיסית. על התגובות להיות ממוקדות, מפורטות ומנומקות.


הוראות למשלוח תגובות:

  • אורך: על התגובות להיות בהיקף של 500 עד 5000 מילים. תגובה שמהווה מאמר עצמאי יש להגיש כמאמר עצמאי.
  • סוג הקובץ: וורד (אין להגיש תגובות בקבצי PDF).
  • ריווח: על התגובות להיות ברווח כפול.
  • הערות שוליים: הערות השוליים יירשמו אף הן בריווח כפול, לפי כללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית (2013). לפירוט הכללים לחצו כאן.

כתובת למשלוח התגובות: lfreview@post.tau.ac.il (יש לציין בשורת הנושא "תגובה ל-" + שם המאמר אליו בחרתם להגיב).

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive