כנסים וימי עיון

כנסים וימי עיון
  • כנסים
  • ימי עיון
  • שולחנות עגולים

הכנס הישראלי לפילנתרופיה

הכנס הישראלי לפילנתרופיה נועד ליצור הזדמנות ומרחב ייחודי לשיח מקומי ומקצועי, עבור הקהילה הפילנתרופית בישראל; שיח המבוסס על ערכים ומעורבות חברתית ומתוך רצון לחקור את מקומה של הפילנתרופיה ותפקידה בחיזוק החברה בישראלאנו מקווים ומקוות שהכנס יהווה הזדמנות לביסוס מסורת מתמשכת של התכנסות על מנת לתרום להבניית שפה משותפת, ולחשיפת מאפייניה הייחודים של העשייה הפילנתרופית הישראלית ובישראל, לפיתוח דיון אודות תרבות של נתינה ועשייה פילנתרופית ישראלית ייחודית, לפיתוח מגוון של כלים והתייחסות לתנאים מיטביים לצמיחה של פילנתרופיה ישראלית אפקטיבית.

לעמוד הכנסכאן

לצפיה בהרצאות הכנס ראו כאן

מצגות הכנס:

Committed to Give
IVN
Massira & Bukra
קרן שחף שותפויות פילנתרופיות
Tmura
עיגול לטובה

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive