אודות

אודות

מעגלי נתינה ככלי להעצמת פילנתרופיה קהילתית - קראו כאן

מדוע מוענקות מתנות פילנתרופיות גדולות למוסדות אוניברסיטאיים חזקים ועשירים? עם שאלה זו מתמודד מלקולם גלדוול בפודקסט Revisionist History. הוא מציע נקודת מבט מעניינת באמצעות ניתוח פשוט של השקעה בחוליה החזקה לעומת השקעה בחוליה החלשה. מומלץ להקשיב כאן. ותודה לגב' אלה אלקלעי על ההפניה.

 

 

ובהקשר זה אבל מזוית אחרת: לאחרונה ביקר בארץ וויליאם פוסטר, מארגון Bridgespan, בהזמנת ארגון נובה. פוסטר מתמודד עם שאלת היסודות הנדרשים לפתרון בעיות חברתיות, בדגש על scaling  של פתרונות טובים ותפקיד הפילנתרופיה (מענקים גדולים - Big bets) בהנעת ההצלחות הללו. ראו במאמרו (יחד עם אחרים) כאן.

הצורך בשינוי תפיסתי, בין-תחומי, בדגש משפטי
הקמת המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים מבוססת על תחושה, משותפת לרבים העוסקים בתחום, כי יש צורך בשינוי ממשי בישראל, בתפיסה, בהבנה, בתרבות ובמדיניות כלפי פילנתרופיה, בדומה להתפתחויות המשמעותיות שחלו בתחום חשוב זה בעולם בשנים האחרונות. לפילנתרופיה השלכות מרחיקות לכת על מגוון תחומים בחברה ובמשק הישראליים, ונגיעה לתחומי ידע רבים כגון כלכלה ומיסוי, מדעי המדינה, ניהול, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה ועוד. יחד עם זאת, האמצעי המרכזי להובלת שינויים הוא המשפט: בחקיקה, ברגולציה, בפסיקה ובמחקר התיאורטי המלווה תהליכים אלה, ולפיכך מוקד פעילות המכון הוא בפקולטה למשפטים ובתחום המשפט. 

 

יעדי המכון למשפט ולפילנתרופיה

  • לעורר מודעות לשינויים בתחום הפילנתרופיה בעולם, למגוון אפשרויות הפעולה בתחום, למשמעויות הגלומות בהן ולצורך בהסדרת מדיניות אפקטיבית יותר בתחום הפילנתרופיה בישראל.
  • לקדם מחקר רב-תחומי ויישומי, המאגד תובנות ויכולות של מומחים מתחומי ידע שונים, כבסיס לייעוץ מושכל, ולחקיקה ורגולציה יעילות יותר בתחום הפילנתרופיה וכחלק ממדיניות פיסקלית רחבה ועקבית.
  • לחנך ולהעניק לסטודנטים למשפטים, לעורכי דין ולרואי חשבון אשר עשויים להוות "סוכני פילנתרופיה"  וכן לפעילים שונים במגזר החברתי את הידע המתאים ואת הכלים לשילוב הפילנתרופיה באופן מיטבי בקשת רחבה של תחומים בעלי השלכות חברתיות וכלכליות.
  • לשמש פלטפורמה ראויה ומכובדת לרב-שיח, שיתוף ידע ושיתוף פעולה בין כל השחקנים בתחום הפילנתרופיה – הפילנתרופים והפילנתרופיות, מנהלי ומנהלות קרנות, האקדמיה, המדינה, המגזר העסקי והארגונים והגופים החברתיים השונים, עבורם הפילנתרופיה היא מנוע לחדשנות, כל זאת, לצד למידה והחלפת ידע עם גופים בין-לאומיים דומים.

פרטי קשר

המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל-אביב. טל. 03-6405547 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive