סדנת משפט והיסטוריה מארחת את גיא קינן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

The Rootian Moment: Recasting International Lawmaking

26 בדצמבר 2019, 14:15 - 15:45 
בחדר 017 במרכז צבי מיתר 
סדנת משפט והיסטוריה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive