סדנת משפט והיסטוריה מארחת את פנינה להב, Boston University School of Law

"סוף פרשת שליט:  הממשלה, הכנסת, אופוזיציה מבחוץ ומה שביניהם או: איך החמצנו את נקודת המבט של האישה"

07 בנובמבר 2019, 14:15 - 15:45 
חדר 307 ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי, בניין טרובוביץ, הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן 
סדנת משפט והיסטוריה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive