סדנת משפט והיסטוריה מארחת את Philip Stern, History, Duke University

Corporations, Colonies, and the British Empire in the Age of Reform

29 באפריל 2019, 16:15 - 17:45 
בחדר 017 במרכז צבי מיתר 
סדנת משפט והיסטוריה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive