הסדנא במשפט עברי מארחת את ד"ר שי ווזנר, אוניברסיטת תל-אביב

שאלות ותשובות מתקופת השואה

24 באפריל 2017, 16:15 - 17:45 
חדר 207, חדר סמינרים ע"ש פרופ' פאול מינץ 
סדנא במשפט עברי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive