הסדנה למשפט בין-לאומי מארחת את Rene Urueña, Faculty of Law, University of Los Andes, Bogota

The Colombian Peace Treaty and International Law 

03 באפריל 2019, 16:15 - 17:45 
חדר 017 צבי מיתר 
הסדנה למשפט בין-לאומי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive