הסדנה למשפט בין-לאומי מארחת את Daphné Richemond Barak, Lauder School of Government, Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya

(An Assessment of the ICJ (from Rosenne's The World Court

27 במרץ 2019, 16:15 - 17:45 
חדר 017 צבי מיתר 
הסדנה למשפט בין-לאומי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive