הסדנה למשפט בין-לאומי מארחת את Boyd van Dijk, Faculty of Humanities, University of Amsterdam

Internationalizing Colonial War: On the Unintended Consequences of the ICRC Interventions in Southeast Asia, 1945-1949

01 במאי 2019, 16:15 - 17:45 
חדר 017 צבי מיתר 
הסדנה למשפט בין-לאומי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive