הרצאת מינרבה השנתית לזכויות אדם מפי Ana Filipa Vrodljak על Self-determination and Genocide

20 ביוני 2018, 18:00 
חדר כנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי (307) 
הרצאת מינרבה השנתית לזכויות אדם
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive