יום עיון: הארכיון כפעולה פוליטית

20 ביוני 2018, 9:30 
חדר כנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי(307 ) , בניין טרובוביץ׳, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב 
יום עיון: הארכיון כפעולה פוליטית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive