הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה 2019:
שווקים, משפט ואי שוויון

20 בינואר 2019, 9:00 - 20:00 
 
הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive